8 Aralık 2019

Ekip Arkadaşı Arayan Bir Fikir

Bir manzara, (Temmuz 2018, Bursa)
İnsanların, akıllara bir kapının çalışı gibi ansızın takılan fikirlerini çabucak yazması gerektiğini düşünürüm. Çünkü yeni fikirlerin doğuşu genellikle bir arayışın eseri olur. Uzunca bir süre bu konuda düşünülmüş ve birçok şey denenmiştir. Fakat bu yayının konusu olan fikir, bir kademeye kadar olan ayrıntıları ile çok keskin bir şekilde aklıma gelmiştir. Aklıma bir şey mi geliyor acaba demeye kalmadan şekillenen bu fikre öneri toplamak ve takım arkadaşları bulmak için bu yayını hazırlıyorum.
Bu yazıda kısaca bu fikre nasıl kapıldığımdan ve fikrin az buçuk neye benzediğinden bahsedeceğim. Neler bu fikre dâhildir ve neler hariçtir bahsedip; düşündüklerini iletebileceğin bir iletişim bilgisi not edeceğim. Bu yazıda ele alınan fikir ancak ve ancak senden gelen görüşlerle şekillenebilir.

Fikrin Doğuşu

Sartre’nin serüvenlerin başlangıcı ile ilgili söylediği gibi; süreyi pekleştiren, sıkıntıları kesip atan gerçek başlangıçlardan sayılabilen bir başlangıç olarak düşünülebilir. Ötekilerden ayrı tuttuğum bir gün, Instagram’da takip ettiğim küçük çaplı bir yardımlaşma sayfasının hikâyesini görüntüledim. Instagram hikâyesinde, yardımseverler tarafından karşılanması umularak paylaşılmış 3 adet fatura yer alıyordu. 70 TL civarında düşük tutarlardı. Sonra birden “bir şey oldu” ve kendi kendime bu çok güzel bir şey fakat ödenip ödenmediğini göremiyorum, dedim. Sanki geçmişte var olan bir şeyi hatırlar gibi bir şeyler kafama dank etti. Bunun çözümünü sağlayabilirdik. Yardımlaşma sistemli, hızlı ve daha etkin yapılabilirdi. Bunun için bir platform kurulabilirdi.

Fikrin Ayrıntıları

Karşılıklı mesajlaşma ve tanışma sitelerinin bir kusuru vardı. Gizemli ve mesafeli sanal arkadaşlıkları, kişinin yanı başında olan arkadaşlara tercih ettiren bir işlev görmekteydiler. Öte yandan bu tür sosyal ortamların bazı kesimler için faydalı yanları da vardı. Gerçek anlamda arkadaşlıklar kurulabiliyor veya fikir alışverişi sağlanabiliyordu. Aynı durum yardımlaşma için de geçerli olabilir. İnsanın yanı başında yardıma muhtaç insanları görmezden gelerek sanal hedeflere yönelmesi bir anlamda amaçtan sapmak anlamına gelecektir. Ancak yine benzer şekilde bu durum olumlu olarak da kullanılabilir.
Sanal tanışma sitelerinin görevi, tanışmamış iki insanın ortak alanları çerçevesinde birbirine denk gelmesini sağlayacak ortamı oluşturmaktır. Çoğu zaman ortak alanlar sadece bir laftan ibaret oluverir. İnsanlar gizem, merak ve sohbet gibi kavramlara yatkındır. Dolayısıyla bu tür platformların işlevi iki yabancının birbiriyle güvenli bir şekilde sohbet edebilmesini sağlamaktır. Bu türden bir araç, kaçınılmaz olarak kullanıcısını aynı yere sürükler. Biriyle tanışmak isteyen ve dolayısıyla sohbet etmek isteyen birey, bir ihtiyaç hissi üzerine bu aracı kullanır.
İnsanların yardımlaşmaya yatkın olduğu düşünülürse bu tarz bir ortamı sağlayacak bir sosyal medya fikri başlangıçta çok yanlış gelmez. Soru şudur: bu platform neleri içerecek ve neleri içermeyecek? Veren ile ihtiyacı olan arasındaki bağı doğrudan sağlaması, platformun haddini aştığı anlamına geliyor olabilir. Bu platformun amacı, emin bir şekilde tanımlanmış ihtiyaç sahipleri ile veren kişinin birbirine denk gelmesini sağlayacak ortamı oluşturmasıdır.

Nasıl?

Güven duygusu sayılara atfedilemez. Kimin en çok neyi hak ettiği konusu da benzerdir. Gelir gider dengesi her ne kadar ihtiyaç sahibi olup olmadığını tarif eden bir çıktı üretse de kişinin harcamalarındaki önceliği ve savurganlığı tarif edemez. Öyleyse bir kişinin ihtiyaç sahibi olduğu nasıl belirlenebilir?
İhtiyacı olan bir aile ile vermek isteyen bir kişinin arasında aracı olma görevi üstlenen bir internet platformuna ne gerek var? ─Aslında yok. En azından iki kesim arasında bir bağ kurulmasını sağlamadığı sürece yok. Bugün, yardım kuruluşlarında bağışı yapan kişi ile alan kişi arasında bir selamlaşma dahi yaşanamıyor. Bu süreç empati ve muhabbet aşamalarından yoksun bir şekilde ilerliyor. Böylece fikrin esas amacı al-ver ilişkisinden ziyade başka kavramlara hitap eden bir hal alıyor.
Size ancak Allah'ın yüzü için yedirmekteyiz; sizden ne bir karşılık istiyoruz ne de bir teşekkür. Çüzkü yüzleri ekşiten asık suratlı o günde Rabbimizden korkarız. (76,9-10)

Bir Taslak

Platform, bir “ihtiyaç sahipleri akışı” içeren bir duvardan ve bu sahiplerle iletişim kurabilecek gönüllülerden oluşabilir. Fikrin çıkış noktası bir fatura ödeme sistemiydi. Bu da eklenebilir. Biriyle tanışmak için sunulan önerilerin başında “en yakın” ve “en uyumlu” gibi iki temel alaka düzeyi vardır. Benzer düzeyler bu konseptte de tanımlanabilir.

Öneri

Her fikir gibi bu fikir de öneriye açıktır. Her sosyal faaliyet gibi desteğe de ihtiyacı vardır. Bu amaç çerçevesinde fikir bildirmek isteyenlere ve katılım sağlamak isteyen takım arkadaşlarına ihtiyacı vardır. Kalan kısım şu an için teferruattır. O halde,
k.faikfatih@gmail.com ve faykfatihkorkmaz@gmail.com , 05345493036
İsimsiz öneriler için henüz bir araç bilemiyorum. İsimsiz bir mail açmak 5 dk. sürer.